Aile Hekimleri İsyanda!


Mete Generaloğlu/ Sağlık Muhabiri. Net/Ankara


 

Aile hekimlerinin uzun bir süredir beklediği ‘Aile Hekimliği Yönetmeliği’ hekimlerin çalışma koşullarını olduğundan daha da zor hale getirerek aile hekimlerini isyanın eşiğine getirdiği ifade edildi. Yeni yönetmeliğin üzerine düşünülmeden hazırlanmış olduğunu söyleyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, ürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği aile hekimliği çalışanlarını işçi statüsüne indirgeyerek, özlük haklarını ellerinden alan bir uygulamadır. Sağlık emekçilerinin bu koşullarda çalışması beklenemez” dedi. 

AHEF 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan ise, iki gün içinde 850 aile hekiminin istifa dilekçesi verdiğini, yine iki gün içinde bin 100 aile hekiminin iş bırakma kararı aldığını belirtti.


Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uzun bir süredir beklediği Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları il sağlık müdürlüklerine bağlanarak, sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenileme gibi yaptırımlar uygulanabilecek.   Böylece, Aile hekimliği çalışanlarının ve hekimlerin sosyal medya paylaşımları, söylemleri, görüşleri il sağlık müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, yaptırımla cezalandırılabilecek. 


Akarken: “ Yönetmelik Maddeleri Üzerine Düşünülmeden Yazılmış Olmalı” 

Yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği konusunda görüşlerini dile getiren  Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken bir açıklama yaparak, “Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının uzun süredir beklediği yönetmelik, haklarını ve çalışma koşullarını tanımlayacak eksiklikler giderilecek diye görülüyordu. Ancak beklentilerin aksine çalışanların hakları doğrudan il sağlık müdürlüklerine bağlanarak sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenileme gibi doğrudan iş akdini bitirebilecek kararlar iki dudağın arasına alındı. Hekimlerin sosyal medya paylaşımlarını, söylemlerini, görüşlerini sözleşme feshi, açığa alma gibi ciddi yaptırımların kaynağı olarak gören bürokratların, bu maddeleri hazırlarken üzerine düşünmeden hazırladıklarını sanıyorum, sağlıkla ilgili basına izinsiz demeç verildiğinde 50 ihtar puanı, hasta ve yakınına karşı kendini koruma (basit bir müdahale ) 50 ihtar puanı demek, ses çıkarmayın demektir"dedi. 

Özlem AkarkenKronik hasta takibi yapmak aile hekimlerin yapmak istediği bir şeydi ancak aşı döneminde mi? İyileştirmeler yapılması gerekirken aile hekimlerini ve aile sağlığı merkezi çalışanlara bir çıkmaza sokuldu. Beş kez ihtar puanı almak sözleşmenin feshine neden olmakta, bir denetimde ‘tabela yamuk, duvara asılan eski afiş’ gibi bahanelerle beş ihtar puanı toplanırken, iyi niyetli olmayan bir tablo mevcut diyoruz” diye konuştu.


 “Hak Kayıplarını Giderecek Deniyordu, Yeni Haksızlıklar Yarattı” 

Yeni Yönetmeliğin yeni haksızlıklar geterdeğini ifade eden  Özlem Akarken, “Beş yıldır masada olan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, sağlık emekçilerinin istediklerini vermek bir kenara dursun, kronik hastalık takibi göreviyle yüzde 40’a yakını takip edilemez olan hastalar nedeniyle gerçekleşecek maaş kesintisi talebiyle yeni haksızlıklar yaratacak. Sağlık çalışanlarından ‘yapılması imkânsız’ bir talepte bulunup, gerçekleştirilmediğinde maaş kesintisine gitmek akıldışı bir uygulamadır” dedi.


Eryazgan : "Bir Günde Bine Yakın Hekim İstifa Etti"

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan ise açıklamasında, 30 Haziran günü yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği konusunda Sağlık Bakanlığı'na sundukları raporların göz ardı edilmesinden dolayı eylem takvimi oluşturduklarını kaydetti. Eryazğan, iki gün içinde 850 aile hekiminin istifa dilekçesi verdiğini, yine iki gün içinde bin 100 aile hekiminin iş bırakma kararı aldığını belirtti.

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, 30 Haziran günü yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği konusunda Sağlık Bakanlığı'na sundukları raporların göz ardı edilmesinden dolayı eylem takvimi oluşturduklarını söyledi. Eryazğan, iki gün içinde 850 aile hekiminin istifa dilekçesi verdiğini, yine iki gün içinde bin 100 aile hekiminin iş bırakma kararı aldığını belirtti. Eryazğan, 16 Ağustos ve 27 Ağustos günlerinde bir gün iş bırakma eylemi yapacaklarını, 28 Ağustos günü ise Ankara'da miting yaparak soruna çözüm arayacaklarını açıkladı.


"850 Aile Hekimi İstifa Dilekçesi Verdi."

Eryazğan, "Son üç yılda Sağlık Bakanlığı ile yaklaşık dokuz görüşme yaptık ve altı rapor sunduk. Kronik sorunları olan aile hekimliği için miting yaptık, basına açıklamalarda bulunduk. Yüzlerce basın açıklamamız var. Kronik sorunlar çözülmedi ve bu noktada bakanlık bizi görmezden geldi. Bu görmezden gelmeden sonra Sağlık Bakanlığı'nın en son yaptığı ek ödeme sözleşme yönetmeliğiyle birlikte aile hekimliği, iş güvencesinden yoksun durumda bırakıldı. Aile hekimliğine getirilen bu yeni yönetmelik ceza yönetmeliği olarak görünüyor çünkü içerisinde cezalar var, mali açıdan da cezalar var. Aile hekimi kendisinin sorumlu olmadığı bir konudan dolayı mali olarak cezalandırılıp maaşı düşürülüyor. Ayrıca aile hekimliğinin iş güvencesi bitirildi'' dedi. 


"Eylem Takvimi Açıkladık"

 "Ödeme sözleşme yönetmeliğindeki değişikliklerden dolayı, Sağlık Bakanlığı'na sunduğumuz raporların göz ardı edilmesinden dolayı bizi destekleyen tüm STK'larla birlikte bir eylem takvimi açıkladık" diyen Eryazğan, ''Bu eylem takvimi, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'mıza mektupla başladı. Cumhurbaşkanı'mıza, bu noktada yaşanan sorunları ve aile hekimliğinin bitirilmesi noktasında atılan adımları dile getirdik. Bütün bunların bitmemesi halinde eylem takvimimizdeki işlemleri başlattık ve şu anda Türkiye'deki 27 bin aile hekimine sesleniyoruz. Aile hekimlerinin özlük hakları noktasındaki sıkıntılarını bu eylem takvimi ile belirleyeceğiz. Eylem takvimimizdeki sıralama şu: Önce Cumhurbaşkanlığı'na mektup, daha sonra Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na fax eylemi, istifa dilekçelerinin 30 gün boyunca toplanması, 16 Ağustos'ta bir gün iş bırakma, 27 Ağustos'ta bir gün iş bırakma ve 28 Ağustos'ta Ankara'da miting. Şu anda 26 ve 27 Temmuz'da istifa dilekçelerini topladık ve 27 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları içerisinden iki günde 850 tane dilekçe toplamış olduk. Bu rakamın 5 binlere ulaşmasını hedefliyoruz'' diye konuştu.

Haber Resimleri