Sağlık Çalışanları e- Eğitim İle Korunacaklar


Mete Generaloglu/ saglikmuhabiri.net/ Ankara

İki sağlık çalışanından birinin meslek yaşamları boyunca en az bir kez kesici delici alet yaralanmalarına maruz kaldığı sağlık hizmetlerinde güvenlik kültürünü geliştirmek ve sağlık çalışanlarının çalışma standartlarını yükseltmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili bir paylaşım toplantısı düzenledi.

Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Kesici Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri” başlıklı toplantıda, kesici delici alet yaralanma oranlarını azaltmak için üzerinde çalışılan online eğitim modülleri tartışmaya açıldı. Açılış konuşmasını Platform Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal’ın yaptığı toplantıda, kesici delici alet yaralanmalarının tanımı, sağlık profesyonelleri için yarattığı riskler, yaralanmalardan korunmak için gerekli önlem ve koruma prosedürleri, bu tür yaralanmaların klinik, toplumsal ve ekonomik maliyetleri, risk faktörleri ve iyi uygulama örnekleri gibi konular konuşuldu.

E-Eğitim Modülü Sağlık Çalışanlarını Bilinçlendirecek 

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal konuşmasında, “Geçtiğimiz dönemde, sağlık çalışanlarının kesici delici alet yaralanmalarına maruziyeti ile ilgili gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında, ülkemizdeki sağlık profesyonellerinin yüzde 54’ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez kesici delici alet yaralanmalarına maruz kaldığını tespit ettik,” dedi. 

 Sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bu yaralanmaların ise sadece yüzde 20’sinin tamamının bildirildiğini ifade eden Ünal, “Yine yaptığımız anket sonuçlarına göre; %61’lik bir çoğunlukla yaralanmaya en çok maruz kalan meslek grubu hemşireler olurken; en sık yaralanma nedeninin ise %42 ile enjektör iğnesi batması olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu bulgular bize kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili ciddi ve acilen müdahaleye ihtiyaç olduğu görülen bir tabloyu ortaya koyuyor,” diye konuştu.

Kesici delici alet yaralanmalarına maruziyet ile ilgili yüksek oranların eğitim ile tersine çevrilebileceğini vurgulayan Ünal sözlerine şu şekilde devam etti: “Oranlar her ne kadar ciddi seviyede olsa da, bu tabloyu eğitim ile düzeltmek mümkün. Biz Platform olarak hayata geçirdiğimiz anket çalışmasının ardından kendimize bir yol haritası belirledik. Bu kapsamda toplantılar, çalıştaylar yaptık; literatüre katkı sağlayabilecek kılavuzlar hazırladık ve online konferanslar ve soru-cevaplar ile ulaşabileceğimiz kadar çok sağlık çalışanına ulaşmaya çalıştık. Bu noktada büyük bir farkındalık yarattık, sıra tutum değişikliğine geldi. Farkındalığı, tutum ve davranış değişikliğine çevirme sürecinde eğitimlerin rolü büyük. Bu yüzden kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili alanında uzman isimler ile bir online eğitim modülü hazırladık. Hemşirelik okullarında ve mesleki eğitimlerde kullanılabilecek bu eğitim ile inanıyorum ki kesici delici alet yaralanma oranlarının aşağı yönde seyretmesine, yaralanmayı bildirme oranlarının ise artmasına katkı sağlamış olacağız. Önümüze koyduğumuz yol haritasında bir sonraki adım ise kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili iyi uygulamaların karar vericiler tarafından mevzuat düzenlemelerine dahil edilmesini sağlamak. Böylelikle ülkemizde, sağlık çalışanı güvenliğini dünya standartlarında tesis etmek ve korumak için çok önemli bir adım atmış olacağız.” 

Haber Resimleri