''TOPLUMSAL BUNALIMLAR ADALET SİSTEMİ ZAYIF OLAN ÜLKELERDE ÇIKAR''

MHP’li Öztürk TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; “İnsanlık tarihi boyunca adalet, toplumsal yaşamın devamı için temel bir ihtiyaç olmuştur.

Vatandaşlarımızın; sosyal ve ekonomik hayatlarının neredeyse her safhasında aradıkları temel ilke ‘Adalettir’. Hâl böyle olunca bu önemli kavram adına verilen hizmetlerin kalite ve niteliği de ön plana çıkmaktadır. Bir ülke için ekonomik büyüme ne anlam ifade ediyorsa, adalet kavramı da ondan daha önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur. Nitekim; bakıldığında toplumsal bunalımların, ekonomik istikrarsızlıkların, siyasi çıkmazların hep büyük adaletsizliklerin yaşandığı toplumlarda ortaya çıktığını görürüz.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin adaleti; temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüğünü savunan Öztürk; “Hukuk devleti kurallarının tüm güç unsurlarından daha üstün olması, güçlünün değil haklının korunması ve hukuk yoluyla toplumsal ahengin ve huzurun tesis edilmesinin devletin temel görevleri arasında yer aldığına inanıyoruz.” diyerek, ülkemizin olmazsa olmazı güçlü, etkin, hakkaniyetli ve hızlı bir adalet sistemi olması gerektiğini savundu.

Adalet Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Vakit Geçirilmeden Çözüme Kavuşturulmalı

Adaletin her zümreye hakkaniyetli olarak dağıtılırken, adliyelerde fedakârca çalışanların da adalete ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Öztürk Devlet Memurları Kanunu’nda adalet hizmetleri sınıfının oluşturulmasını istedi. 

MHP’li Öztürk konuşmasında; “Halen; hâkim ve savcılarımızın çalışma şartlarında, ivedi çözüm bekleyen zorluklar bulunmaktadır. Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk alan ve özverili mesai yapan; zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, icra ve yazı işleri müdürleri, bilgi işlem memurları ve teknik personelin özlük ve mali hakları artık iyileştirilmelidir. Mübaşirler; Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınmalıdır.İnfaz koruma memurlarının özlük hakları ve çalışma şartları bir an evvel iyileştirilmeli, ‘yıpranma payı’ geriye doğru işletilerek, hakkaniyet sağlanmalıdır.3600 ek göstergeyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi’nin kanun teklifi bu bakımdan biran önce gündeme alınmalı, çalışanlarımızın ek göstergeleri yükseltilmelidir.” dedi.

Avukatlarımızın Haklı Talepleri Verilmeli

MHP’li Avukat Öztürk; konuşmasında meslektaşlarının haklı taleplerini de dile getirerek, çözüm istedi. Öztürk; “Yargı sistemimizde hayatları koşuşturmayla geçen meslektaşlarım olan avukatlarımızın da, Bakanlığımızdan talepleri bulunmaktadır.Başkent Ankara ve bazı illerimizde tüm mahkemelerin yer aldığı çağdaş bina beklentisi had safhadadır. UYAP sisteminde avukatların acil ihtiyacı olan daha geniş yetkiler bir an önce tanımlanabilmelidir. Kamu avukatlarının ek gösterge sorunu devam ederken mali yönden beklentileri karşılanabilmelidir. Tüm avukatlarımıza yeşil pasaport alabilme imkânı tanıyan düzenleme bir an evvel hayata geçirilmelidir.Yine, avukatlık hizmetindeki yüzde 18’lik KDV oranı aşağıya çekilebilmelidir.CMUK ve adli yardım sisteminin iyileştirilmesi ve ücretlerin avukatlık ücret tarifesine göre ödenmesi hususunda adım atılabilmelidir.” diyerek, artık bahane üretilmeden hakkın teslimini istedi.

Adalet Meslek Liselerinden Mezunlara Pozitif Ayrımcılık Yapılsın 

Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de Adalet Meslek Anadolu ve Teknik Lisesi’nde bir sunum yapan Öztürk, bu okullardan mezun olan gençlere ek kontenjan tanınması gerektiğini savundu. Öztürk; “Adalet meslek liselerinde okuyan genç kardeşlerimizin KPSS sınavlarında, düz liselere göre eksik ders görmelerinden kaynaklanan sorunları mevcuttur. Adalet meslek liselerinden mezun olan ve mesleğini tercih eden gençlerimize Bakanlık personel alımlarında, pozitif ayrımcılık yapabilmeli, gerekirse ek puan veya kontenjan tanıyabilmelidir.” dedi.

Yargı Hiçbir Gücün Etkisi Altında Kalmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin;yargıya, vatandaşlarımızın tereddütsüz güvendiği, adalet duygusunun zihinlerde ve kalplerde yer eden bir yapıda olması gerekliliğine inandığını dile getiren Öztürk; “Adalet olmazsa devletten bahsedilemeyecek. Milletin istiklali ve istikbali de tehlikeye düşecektir. Yargının siyasi iktidarların veya belirli kişi, ya da grupların güdümünde hareket etmeyen, bir kısım aidiyetlerin veya siyasi tercihlerin adalet duygusunun önüne geçmediği, daima ve her şartta hakkı savunan bir yapıda olması gerekmektedir.” diyerek, yargı reformu alanında Milliyetçi Hareket Partisi’nin her türlü destek ve katkıyı sunacağını belirtti. 


Haber Resimleri