Akciğer nakli kimlere yapılır?

kc DSC_8622Doç. Dr. Erdal Yekeler, şunları kaydetti: ''Merkezimiz ilk başarılı akciğer naklini Mart 2013 yılında yapmıştır. Bu tarihten itibaren 28 hastamızda yüz güldürücü sonuçlar elde etmiştir. Elde ettiğimiz %86 ya varan başarı oranı ile ülkemizde ki en başarılı merkez olmuş ve gelişmiş ülkeler ile aynı seviyedeki oranı yakalamıştır. Ankara’da ilk ve tek merkez özelliğindedir. Bu başarı; başta hastane yöneticimiz Prof. Dr. Mustafa Paç olmak üzere, Akciğer Nakli Merkez Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, Sorumlu Uzman Yardımcısı Op.Dr. Alkın Yazıcıoğlu, Sorumlu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Sinan Türkkan, Op. Dr. Mahmut Subaşı, Uzm. Dr. Fatmanur Çelik Başaran, Op.Dr. Ahmet Güngör, Anestezi ve Yoğun Bakım Sorumlu Uzmanı Doç.Dr. Sema Turan, Doç.Dr. Hija Yazıcıoğlu, Organ Nakli Koordinatörü Hemş.Yeşim Aslan ve Yoğun Bakım ve Servis hemşirelerinden, oluşan adanmışlık ruhu ile çalışan fedakar bir ekibin gayretleri ile ortaya konmuştur. Akciğer Nakli Akciğer nakli; tüm tıbbi tedaviye rağmen, oksijen bağımlısı olmuş, iyi huylu son dönem akciğer hastalıklarında, dünyada ve ülkemizde kabul görmüş cerrahi tedavi şeklidir. Tüm organ nakilleri içinde en zor ve en komplike olan organ naklidir. Birçok zorluğu ile ön plana çıkmaktadır.  İlk olarak 1963 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Mississippi Üniversitesinde denenmiş ancak ilk başarılı nakil 1983 yılında Kanada Toronto’da yapılmıştır. 1990 yılından sonrada dünyada birçok merkezde rutin bir program olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemiz organ nakillerine 1980’li yıllarda başlamış ve bu konuda çok ciddi deneyime sahip iken ilk başarılı akciğer nakli 2009 yılında yapılmıştır. 2012 yılı ülkemizde akciğer nakli için milat olmuştur ve bu tarihte toplam 6 merkez akciğer nakli için ruhsatlandırılmış ve rutin bir program olarak faaliyetlerine başlamıştır. Günümüzde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 6 merkez akciğer nakli yapmak için ruhsatlandırılmış ve akciğer nakli faaliyetlerine devam etmektedir. Özetle hastayı solunum yetmezliğine götüren, kalp yetmezliği ve kanserin sebep olmadığı, tüm tıbbı tedaviye rağmen oksijen bağımlısı olan, tüm iyi huylu akciğer hastalıklarında, akciğer nakli akla gelmelidir. Günümüze kadar ülkemizde 160 kadar akciğer nakli yapılmış olup, elde edilen başarı yurt genelinde her geçen yıl artmaktadır. Ortalama yıllık 30 akciğer nakli yapılmakta, ancak ülkemizin ihtiyacı olan gerçek rakam bu olmayıp, 80 milyonluk ülkemizde en az yıllık 300 nakline ihtiyaç vardır. Bu hedeflere ulaşmada en önemli eksikliğin donör kıtlığı ve merkezlerin güçlendirilmesi gereği ön plana çıkmaktadır. Akciğer Nakli Kimlere Yapılmaz? Akciğer nakli yapılmış hastalar ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanacağı için; kanseri olanlarda, aktif virüs enfeksiyonu olanlarda (hepatit B, C, AİDS v.b) yapılmaz. İkincil organ yetmezliği (kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği) olanlarda, psikiyatrik bozukluk, madde bağımlısı ve sosyal desteğin olmayan, 65 yaş üstü hastalarda akciğer nakli kesinlikle yapılmaz. Ayrıca ileri yaş (60 yaş üstü), ileri derecede şeker hastalığı olanlar, solunum ve kalp-akciğer pompa cihazına bağlı olanlar, göğüs deformitesi olanlar (kamburluk), ileri derece kemik erimesi olanlar, obez olanlar, kanama bozukluğu olanlarda akciğer nakli göreceli yapılmaz. Akciğer nakli hastasının kararı, nakil merkezi tarafından yapılan detaylı değerlendirilme sonrası alınan konsey kararı ile verilmektedir. Donör Nereden Sağlanır? Akciğer naklinde kadaverik donör kullanılmaktadır. Beyin ölümü gerçekleşmiş ve organları bağışlanmış donör, kadaverik donör olarak tanımlanmaktadır. Beyin ölümü gerçekleşmiş ve organ bağışı yapılmış donörlerden organın kullanılabilirlik oranı en düşük olan akciğerdir. Bu oran böbrekte %95 iken, akciğerin kullanılabilirliği ülkemizde %15 civarında kalmaktadır. Bu durum akciğer naklinde donör kısıtlılığını ortaya çıkarmaktadır. Donörden akciğer alındıktan sonra, 4-6 saat içinde organ alıcıya takılmalıdır, “soğuk iskemi zamanı” diye adlandırdığımız bu süre, tüm organ nakilleri içinde en kısa süredir. Akciğer naklinde, karaciğer ve böbrek naklinde olduğu gibi canlı donör hemen hemen hiç kullanılmamaktadır, ancak bu mümkündür ve bazı ülkeler bu konuda tecrübe sahibi oldular. Ülkemizde tüm organ nakillerinin %80 canlı bağışla yapıldığı göz önünde bulundurulursa, canlı bağış akciğer nakli içinde bir çıkış kapısı olacak gibi gözüküyor. Canlıdan Bağış Ülkemiz canlıdan bağış yoluyla organ nakli konusunda dünyada ilk sıralara oturur. Akciğer naklinde dünyada ve ülkemizde kabul görmüş uygulama kadavradan bağışlı akciğer naklidir. Ancak canlıdan akciğer nakli mümkündür ve bazı ülkelerde rutin olarak yapılmaktadır. Canlıdan bağışlı akciğer naklinde başarı daha yüksektir ve merkezimiz olarak bu yıl için hedeflerimiz arasında canlıdan bağışlı akciğer nakline başlanılmasıdır.   kc kanserli ciğerhazır ciğer Nakil Süreci Oksijen bağımlısı, 65 yaş altı, akciğerin iyi huylu hastalığına sahip (KOAH, Bronşektazi, İPF v.b) hastalarımız öncelikle bir akciğer nakli merkezine başvurmalı ve burada nakil açısından değerlendirilmelidir. Uygun hastalar akciğer nakli bekleme listesine alınmakta ve uygun donör çıktığında operasyon için çağrılmaktalar. Donör ile alıcı arasında kan grubu ve akciğer boyut uyumu mutlak aranan kriterlerdir. Çoğunlukla çift akciğer nakli yapılmakta ve önce bir taraf ardından diğer taraf alıcıya nakledilmektedir. Bu işlem esnasında kalp-akciğer pompası kullanılmaktadır. Sonrasında yoğun bakıma alınan hastalar buradaki takiplerinin ardından, ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanarak taburcu olmaktadırlar. Sonrasında nakil merkezi tarafından sıkı takipleri gerekmektedir. Akciğer nakli hastanemizde 2013 yılından itibaren rutin bir program halinde yüksek başarı oranı ile yapılmaktadır. Akciğer nakli, adanmış bir ekibin gecesini gündüzüne katarak fedakârca ortaya koyduğu bir takım işidir. Son 3 yıla kadar ülkemizde yapılmayan ve hastaların yurt dışına sevk edildiği akciğer nakli hastalarına, yüksek başarı oranı ile akciğer nakli yapılıyor olması gelişen ülkemizin vizyonuna yakışan bir tıbbi aşama olmuştur.''
​​

Haber Resimleri