TANRI DEMEK GÜNAH MI?Küçüktüm.

İlk kez ağzımdan ‘Tanrı’ kelimesi çıktığında okkalı bir tokat yemiştim.

Çünkü ‘Tanrı’ sözü bir ‘gavur’ icadıydı, günahtı!

Yıllarca bu kelimeyi kullanmadım.

‘’Ey Tanrım bana üç tane / üç de yetmez beş tane’’ şarkısı hep o yediğim tokadı hatırlatır.

Sonraları okuduğum Türk tarihine ilişkin kitaplarda pek çok karşıma çıktı bu kelime: ‘Tanrı’

“Tengri/Tanrı” sözcüğü Türkçede çok uzun zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bir sözcüktür.

Türk-İslam edebiyatının ilk ürünü olan Kutadgu Bilig’de de ‘Tanrı’ (Tengri), ‘Allah’ lafzı çok geçer.

“Tengri yaşam verici ve yaratıcıdır, ölüm de Tengri’nin iradesine bağlıdır.” diyor Kutadgu Bilig’de…

Başta Orhun Yazıtları olmak üzere pek çok yazıt ve yazmada da ‘Tengri’ sözü geçer.

‘Tengri’ yani bugün kullandığımız anlamda Türkçe ‘Tanrı’, ‘İlah’, ‘Hüda’, ‘Allah’ anlamına gelir.

Bilge Kağan Destanı'nda "Men Tengri Tegin Bilge Kağan" der. 

Meali: "Ben Tanrı'nın yaratmış olduğu Bilge Kağan."

Ne yazık ki, büyük din âlimleri ve imamların akaid kitaplarında Allah için Türklerin ‘Tanrı’, Acemlerin ‘Hüda’ demelerinde hiçbir sakınca olmadığını açıklamalarına rağmen, sonraki dönemlerde ortaya çıkan çeşitli bağnazlıklar nedeniyle ‘Allah’ yerine ‘Tanrı’ kelimesinin ya da başkalarının kullanılamayacağı söylenilmiştir (Tümer-Küçük, 1973: 189)

Türkçe konuşan Sümerlerde ‘Tengri’nin ilk söylenişlerinden biri olan ‘Dingir’ sözcüğü, ‘el-İlah’ ve ‘Tanrı’ kavramıyla ifade edilen anlamla aynı anlama sahiptir.

‘Tengri/Tanrı’ kelimesi boylara göre farklı kullanılmış.

Yakutlar Tengri için ‘Tangara’; Altay kamları ‘Tenegere’, Moğollar ise ‘Tengir’ demiştir. Asya Türk ağızlarında ‘tungrı, ture, töngri, tüngri’ gibi kullanıldığını görüyoruz.

Tüm bu boylar ‘Tengri’yi yani Tanrı’yı çeşitli tanrılar çağrıştıracak anlamda değil, ‘Tek Tanrı’ inancını ifade etmek üzere kullanılmışlardı (Eyüboğlu, 1995.)

Özetle ‘Tengri’den gelen Türkçe ‘Tanrı’ lafzı ‘Rab, İlah, Allah’ demektir. Bu konu anlaşıldı sanırım.

Peki neden ‘Tanrı’nın kullanılması günah?

Bir kesim gerekçe olarak ''Tanrı'' lafzının ulu kitabımız Kur’an’da geçmemesini gösteriyor. 

Yani ''Esma-i Hüsna'da (Allah’ın 99 isminde) ‘Tanrı’ kelimesi yoktur'' diyorlar.

Evet doğru. ‘Tanrı’ kelimesi Türkçe’dir ve Arapça nakşedilen Kur’an-ı Kerim’de yer almaması normaldir.

‘Arapça Allah’ın dilidir’ iddiası Arap milliyetçilerinin yutturmasıdır. Yeryüzündeki tüm dilleri Allah yaratmıştır, Allah’ındır, Türkçe’de Allah’ın dilidir.

Enam Suresi 22. Ayet-i Kerimede ‘’Farklı diller ve farklı renkler Allah’ın ayetlerindendir’’ buyuruyor.

Allah kuşkusuz tüm dilleri bilir ve anlar. Siz Rusca’da dua etseniz O’na, O anlar, Rumca’da, Türkçede…

Ameller niyetlere göredir. Tanrı’daki maksadınız Allah ise bilen biliyor zaten.

‘’Suyun akar yalap yalap / Böyle emreylemiş Çalap (Allah)’’ diyor Yunus Emre.

Ve yine Tanrı (Allah) dostu Yunus, ''Gönül Çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı’’ der.

Allah’a ‘Çalap’ dediği için günahkar mı oluyor Yunus? 

Sizi Türkçe 'Tanrı'ya, Arapça 'Allah'a, Farsça 'Hüda'ya emanet ediyorum…


Not: Diyanet İşleri Başkanlığı “Allah’ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu ‘Tanrı’ diye anmak” İslam inancına aykırı değil.’’ Açıklamasını yaptı.


Haber Resimleri