MUSKA VE CEVŞEN TAKMAK HARAM MI?

Şu bir gerçek ki biz Müslümanlar dinimizi bilmiyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, ecdadımızı, milli ve manevi değerlerimizi bilmediğimiz gibi…

Okumak, araştırmak ve öğrenmek gibi bir çabamız da yok Allah’a şükür…

Dini programlarda ilahiyatçı hocalara sorulan sorulardan bunu çok net görebiliyoruz zaten.

Hala ‘diş fırçalamak orucu bozar mı?’dayız!

Bilgi olmayınca fikri de olmuyor insanın…

Hemen herkesin hemen her konuda kafası karışık…

Bir dost meclisinde açıldı konu…

‘’Muska ve cevşen takmak haram mı?’’ diye tartıldı. Bu konuda yeterli bilgim olmadığından sadece konuşulanları dinlemekle yetindim ve notlar aldım.

Ve sonra mesleğim gereği olayı detaylarıyla araştırdım.  

Ortaya çıkan gerçekleri ‘tebliğ’ görevim gereği sizlere arz edip paylaşmak istedi. 

Mevzu İslami kaynaklarda ‘Temaim’ ve ‘Temime’ diye geçiyor.

‘Temaim’ ‘Temime’nin çoğulu.

‘Temime’ ise nazar boncuğu ve muska demek. Yani insanların boyunlarına astığı veya kötülüğü özellikle de göz değmesini gidermesi veyahut da fayda vermesi için ev ve arabaların üzerine astığı boncuk ve kemikler…

‘Temime’ kulun, istenen ve arzulanan hayırlı işini tamamlanması veya zararı kendisinden savması için boynuna astığı, onda sebep olduğuna inandığı şeydir. 

‘Temime’ (muska ve nazarlık), deriden, kâğıttan, boncuklardan veya ip gibi şeylerden edinilen ve göğüs, pazu ve bileğe veya evin kapısına veya arabaya veyahut da herhangi bir yere asılan içerisinde zikir ve dualar olan muskalardır.

Bazılarının ishal ve kusma gibi iç hastalıkları gidermesi için karın bölgesine astıklarını görüyoruz. 

Bazıları arabasına ayı veya tavşanın başını koymakta veya arabasının dikiz aynasına boncuklar ve ağaçtan yapılmış tespihler asmakta veya siyah kayışlar ve iplikler koymakta ve bunların trafik kazalarını savdıklarına, kötülük ve afetlere engel olduklarına inanmaktadırlar.

Bazıları da nazardan korunmak için içerisine küçük göz şeklinde zincir takmaktadırlar. Bütün bunlar, muska ve nazarlıkların tür ve şekilleridir ve hepsi de, eğer bu gibi şeylerin iyiliği sağlama ve zararı savmanın bir sebebi olduklarına inanıyorlarsa, şirktir!

Kim söylüyor şirk olduğunu? Alemlere rahmet olarak gönderilen, iki cihan serveri, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) söylüyor!

Resullullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:  

‘’Afsun yapmak, muska takmak ve muhabbet için okuyup üflemek şirktir.’’ (Ebu Davut 3883, İbni Mace 3530, İbni Hibban 1412, Ahmet Müsned 1/381, Albani Sahiha 331)

Yine Resul-u Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kim, (kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska, nazarlık ve buna benzer) bir şey takarsa, Allah onu o taktığı şeyle baş başa bırakır!”

(Ahmed bin Hanbel Müsned, Tirmizi 2152, Hakim)

Müslümanlar Kur’an’ın emir ve yasaklarını terk etti, Kur’an’ı muska yapıp boyunlarına takmaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah’tan değil, boyunlarına astıklarından medet ummaya başladılar. Ve O’na şirk koştuklarının farkında bile olmadılar!

Neticeyi kelam Allah’ın bin bir Esma-i Şerif’i insan vücuduna yazılmışken, kudret kalemiyle her tarafımız Allah’ın ismi ile yazılmış çizilmişken ve Esma’nın bir tecellisi varken insanda, bir muskanın onu koruyacağına inanmak büyük bir şirktir.


Haber Resimleri