Sendika, dernekler ve federasyon birlikteliğinden oluşan Sağlık Endüstrileri Platformu, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden yaklaşık 1 yıl, üniversite hastanelerinden ise 2 yıldır ödeme alamadıkları için ilk kez bir basın toplantısı düzenleyerek, yetkililere “bıçak artık kemiğe dayandı” mesajı verdi.

Mete Generaloğlu / saglikmuhabiri/net / Ankara

ARTED, SEİS, SADER, TÜMDEF, ORDER, MASSİAD, EGEDER, FÜDER gibi tıbbi cihaz sivil toplum örgütlerinden oluşan Sağlık Endüstrileri Platformu tıbbi cihaz sektöründe yaşanan ödeme sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Ankara’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, ARTED Başkanı Umut Gökalp, SEİS Başkanı Metin Demir, TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, SADER Başkanı Tansu Halıcı, ORDER Başkanı Erkin Delikanlı, MASSİAD’dan Mahmut Cumbul, EGEDER’den Onur Akgün, GMD’den Ahmet Bulut, FÜDER’den Hakan Er katıldı. 

Ödemesini 2 Yılda Alamayan Başka Bir Sektör Var Mı?

Toplantının açılış bölümünde konuşan ORDER (Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği) Başkanı Erkin Delikanlı, Kamu ve üniversite hastanelerinde satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadelerinin makul süreleri aştığını belirterek, ödeme süreleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 9 ayı, üniversite hastanelerinde ise 24 ayı bulduğunu ifade etti. Erkin Delikanlı “Bu hastanelerde tıbbi cihaz ödemeleri diğer tüm alacaklılara ödemeler yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Hastaneler, sağlık hizmeti sunmak için kullandıkları tıbbi cihazların ödemelerini yapmak yerine, aldıkları yan hizmetlerin (bakım-onarım, temizlik, yemek vb.) ödemelerini daha önce yapmaktadır. Hem ödemedeki gecikmeler hem de finansal araçlara ulaşma imkanımızın kalmaması sektörümüzü çıkılmaz bir darboğaza sokmaktadır” dedi.

SUT Fiyatları Düzenli Güncellenmeli

Fiyat düzenlemesine gidilmeyen tek satın alma kalemini tıbbi cihazlar olduğunu belirten Delikanlı, “Geçen 12 yıl içinde hastanelerin diğer masraf kalemlerine (elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; personel ücretleri ve SGK primleri; temizlik, ulaşım, yemek giderleri, mefruşat ve bakım-onarım vb.) bakıldığında kur, enflasyon, asgari ücret artışları oranında fiyat düzenlemesine gidilmeyen tek satın alma kalemini tıbbi cihazlar oluşturmaktadır.

Satın alınan tıbbi cihaz fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmektedir. SUT’un ilk kez yayınlandığı 2007 yılında tıbbi cihaz fiyatları belirlenirken dolar kuru 1,32 TL idi. O günden bugüne dolar kuru 4.5 kat artarken, kümülatif enflasyon %196 olarak gerçekleşmiştir. Ve o günden bugüne tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmamıştır.” şeklinde konuştu. 

Halk Sağlığı Ciddi Tehdit Altında 

Güncellenmeyen SUT fiyatları ve hastanelerin ödeme vadelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle halk sağlığının ciddi tehdit altında bulunduğunu kaydeden Erkin Delikanlı, “Düşük fiyatlar ve geç ödeme politikası dolayısıyla küçülen ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firma sayısı her geçen gün artmakta ve uzun eğitimlerden geçerek yetişen, konusunda deneyimli ve yetkin sektör çalışanları işsiz kalmaktadır. Bayilik sisteminin sürdürülmesi mümkün olmadığından bazı ürün gruplarında büyük şehirler dışında hizmet götürülememekte, satılan ürünler ya yerine konulamamakta ya da üretilememektedir” ifadelerini kullandı.

Oluşan tıbbi cihaz açığını kapatmak için hastaneler ve sağlık çalışanları, kalitesinden emin olunmayan veya klinik açıdan yeterince deneyimlenmemiş tıbbi cihazları kullanma yoluna gitmeye mecbur kalmakta olduğunu sözlerine ekleyen Delikanlı sözlerini, “Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle hastalara tanı konulamamakta, tedavileri tam ve zamanında yapılamamakta,

Bulunabilen ürünlerde bedellerinin tamamı Kurum tarafından karşılanması gerekirken, hastalar ancak cepten ödeme yaparak ürün temin etmek zorunda kalmaktadır. Bu durum sağlık çalışanı-hasta, hastane-hasta iletişimine de zarar vererek hastaların tanı ve tedavilere mümkün olan en kısa sürede erişimine engel olmakta ve giderek daha büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir” şeklinde sürdürdü. 

Tıbbi Cihaz sektörü hayatta kalma mücadelesi veriyor

Okunan basın bildirisinde; “ Tıbbi Cihaz Sektörü, 11. Kalkınma Planı’nda imalat sanayii sektörlerinin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizi sonucunda belirlenen öncelikli sektörler arasındadır. Tıbbi Cihaz Sektörü, sorunlarının kalıcı çözümünde, bu önceliklendirmeye dair somut adımları görmeyi beklemektedir. Bugüne kadar halk sağlığının etkilenmemesi adına azami dikkat ve özeni göstermiş olan Tıbbi Cihaz Sektörü hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Son yıllarda ülkemizin sağlık alanında yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu kazanımların sürdürülebilir olması, sektördeki tüm paydaşların ayakta kalabilmelerine bağlıdır” ifadelerine yer verildi.